Veldraadpleging KNAW-adviescommissie Neerlandistiek

Op 13 juni aanstaande organiseert de KNAW-adviescommissie Neerlandistiek een discussie over de vraag wat er te doen is aan de teruglopende belangstelling voor het vak Nederlands. Wij willen u van harte voor deze bijeenkomst uitnodigen.

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Als u van plan bent deel te nemen, wilt u zich dan vanwege het beperkte aantal plaatsen zo spoedig mogelijk registreren via het aanmeldformulier op de website van de KNAW, bij voorkeur voor woensdag 29 mei 2019?

Datum & tijd: donderdag 13 juni 2019, van 15.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur en na afloop borrel)
Plaats: De Burcht, Henri Polaklaan 9, 1018 CP Amsterdam 

Advies over de situatie bij de universitaire opleidingen Nederlandse Taal en Cultuur 

De KNAW-adviescommissie Neerlandistiek buigt zich, op verzoek van de minister van OCW, over de vraag wat het hoger onderwijs en het vwo kunnen doen om de teruglopende belangstelling voor de Neerlandistiek bij scholieren en studenten ten goede te keren. De commissie wil daar graag met u over in gesprek. Is Nederlands op school echt zo saai? Hoe kan de universitaire opleiding beter aansluiten op het vwo? En zou de aanstelling van meer eerstegraadsleraren een oplossing bieden?

Let op!
Het aantal plaatsen is beperkt. Wij nodigen u alvast van harte uit om aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Vanaf woensdag 29 mei stellen we de bijeenkomst open voor een breder publiek.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Jack Spaapen, via jack.spaapen@knaw.nl.