Promotiecampagne voor talenstudies

Door Romy Veul

De terugloop van het aantal studenten bij talenstudies als Nederlands en moderne vreemde talen is al maandenlang onderwerp van gesprek. Veel universitaire talenopleidingen zien hun studentenaantallen met het jaar dalen en sommige opleidingen zijn om die reden zelfs gesloten. Daarom heeft het Nationaal Platform voor de Talen een promotiecampagne opgezet om jongeren te informeren over en te enthousiasmeren voor talenstudies. De campagne is onlangs gelanceerd op www.talenstudievoorjou.nl

De studiekeuzecampagne is bedoeld om talenstudies meer bekendheid te geven bij studiekiezers en om de beeldvorming rond de inhoud en de beroepsperspectieven van deze opleidingen in positieve zin bij te sturen. De studenten die aan het woord komen in de campagne, laten zien dat talenstudies gevarieerd en uitdagend zijn en interessante toekomstmogelijkheden bieden. 

De campagne trekt in advertenties op sociale media de aandacht met een ietwat prikkelende slogan, namelijk ‘Een talenstudie is niet voor iedereen, maar wel voor…’, gevolgd door de naam van iemand die wél vol overtuiging voor een talenstudie heeft gekozen. Deze student vertelt in een interview op de campagnewebsite over zijn of haar studiekeuze, ervaringen met de opleiding en toekomstplannen.

Bij het selecteren van studenten voor de campagne is gestreefd naar een mooie mix van talen, soorten opleidingen en interessegebieden. De campagnewebsite bevat verder uitgebreide informatie over het beroepenveld, gekoppeld aan ervaringsverhalen van alumni, en een module waarin het complete opleidingenaanbod met trefwoorden kan worden doorzocht.

Wij hopen dat het materiaal dat in het kader van de campagne is ontwikkeld breed gedeeld zal worden, niet alleen door studievoorlichters aan de universiteiten, maar ook door decanen en docenten in het voortgezet onderwijs. Via Facebook en Instagram kunnen de ervaringsverhalen eenvoudig worden gedeeld. Laten we er samen voor zorgen dat jongeren ontdekken dat talenstudies interessanter, uitdagender en nuttiger zijn dan vaak wordt gedacht. 

Contact

Wilt u meer weten over de campagne? Of hebt u vragen of suggesties? Mail dan naar talenplatform.fgw@vu.nl