Oproep: Taalvoorbeelden gevraagd voor praktijkboek

Verleden jaar verscheen het boek Medische mensentaal, een bloemlezing van ‘medische mensentaal’ en ‘gewone mensentaal’ over medische zaken. Het boek, samengesteld door Frans Meijman, Amsterdam UMC locatie VUmc en Annelies Bakker, Epilepsiefonds, krijgt een vervolg met het (e-)praktijkboek Bewust medisch taalgebruik. De samenstellers van het boek roepen geïnteresseerden of betrokkenen op ‘mooie’ en ‘niet-zo mooie’ voorbeelden in te sturen, eventueel met toelichting en alternatieven. Denk hierbij aan ‘Met welke taalkundige stokpaardjes, ervaring en tips kunnen anderen hun voordeel doen bij de communicatie over ziekte, zorg en gezondheid?’, ‘Op welk feitelijk medisch taalgebruik wilt u anderen aanspreken, als er de gelegenheid toe is?’ en ‘Met welke formuleringen kun je beladen informatie omzeilen of juist onomwonden mededelen?’ Voorbeelden kunnen via e-mail doorgegeven worden aan Frans Meijman en worden niet-herleidbaar in het boek verwerkt.