De schatkamer van… Arendo Joustra

Arendo Joustra
Arendo Joustra

In dit jubileumjaar vertellen bekende DBNL-gebruikers over een schat die zij gevonden hebben in de DBNL. Deze maand Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier Weekblad. Zijn schat: een beschouwing over de Brit Walter Bagehot en de memoires van Willem Oltmans.

Wat is uw schat in DBNL?

‘Het liefst zou ik natuurlijk Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift noemen. Dat verscheen van 1891 tot 1940, toen de Duitse bezetting verdere publicatie onmogelijk maakte. Het bevat niet alleen talrijke beschouwingen over kunst en literatuur, maar ook oorspronkelijk werk van Louis Couperus, Herman Heijermans, J. Slauerhoff en Jan Campert. Veel schrijvers en dichters debuteerden in het blad, zoals Gerrit Achterberg en Jan de Hartog. Het publiceerde ook de eerste interviewserie van C.K. Elout, die zou uitgroeien tot de belangrijkste politiek journalist van zijn tijd. Fraai zijn ook de door hem zelf geïllustreerde artikelen over zijn reis naar Amerika van de piepjonge H.M. Krabbé, de grootvader van Jeroen.

25 van de 50 jaargangen staan nu in DBNL, dus er zijn straks nog veel schatten te ontdekken.

Maar als ik een schat mag noemen die niets met Elsevier te maken heeft, dan is dat de uitvoerige beschouwing van Nikolaas Gerard Pierson over de Britse staatsrechtgeleerde, econoom en hoofdredacteur van The Economist Walter Bagehot in De Gids van 1877. Wonderlijk dat destijds in Nederland al zoveel belangstelling bestond voor Bagehot, wiens ‘regels’ voor de monarchie ook in Nederland gelden.

En laat ik de Memoires van Willem Oltmans niet vergeten. De 76 dagboekdelen vormen een bijzondere bron en de publicatie van zijn boeken op DBNL heeft nu al geleid tot een geannoteerde vertaling die verschenen is bij een Amerikaanse wetenschappelijke uitgeverij. Want dat wordt wel eens vergeten, maar DBNL is uiteraard wereldwijd te raadplegen.’

Wat zou u graag aan DBNL willen toevoegen?

‘Door mijn werk ben ik meer in politiek en geschiedenis geïnteresseerd. En dan buitelen de schrijvers die toegevoegd moeten worden natuurlijk over elkaar heen. Prof.dr. Hans Daalder heeft net voor zijn overlijden in 2016 zijn werk vrijgegeven voor DBNL, zodat iedereen nu onder meer zijn lucide uitleg kan lezen over de politiek als erfenis van de Nederlandse Republiek. Acht punten in nog geen 1.800 woorden.’

Wat wenst u DBNL toe?

‘Dat DBNL met het toevoegen van andere vakgebieden mag uitgroeien tot de digitale bibliotheek van de KB, dus een soort DKB of KDB. Om dat financieel mogelijk te maken wens ik DBNL ter gelegenheid van dit mooie jubileum een grote cheque toe van de Staat of van een van de Goede Doelen-fondsen. En ik hoop dat DBNL zelf nog iets zakelijker wordt, waardoor schrijvers zelf kunnen betalen om hun werk op DBNL geplaatst te kunnen krijgen.’

Arendo Joustra is hoofdredacteur van Elsevier Weekblad en onder meer secretaris van de Willem Oltmans Stichting. Een deel van zijn werk is op DBNL te vinden.