Bekendstellings van Die storie van Afrikaans, deel 2 in Europa

Die tweede deel van die boekereeks Die storie van Afrikaans:Uit Europa en van Afrika. Biografie van ’n taal (Protea Boekhuis, Pretoria) deur proff WAM Carstens en EH Raidt word volgende week in Europa bekendgestel, sowel in Amsterdam as in Gent. Deel 2 is onlangs gepubliseer. 

In die boeke is probeer om ʼn omvattende en inklusiewe geskiedenis van Afrikaans weer te gee. In hierdie opsig is die boeke anders as ander boeke oor die geskiedenis van Afrikaans omdat dit kyk na die verlede, die hede en ook die toekoms van die taal en hoe al die sprekers van die taal (d.w.s. die volle spektrum van sprekers van Afrikaans) hierin ʼn rol gespeel en ook ʼn bydrae gelewer het.

In deel 2 word gefokus op die ontwikkel van Afrikaans as volwaardige taal in Afrika. Besondere aandag word gegee aan historiese gebeure wat die groei van Afrikaans geraak het, hoe gebruikers van die taal se optredes die ontwikkeling van die taal geraak het, wat die huidige posisie van Afrikaans is en wat die toekoms vir Afrikaans kan inhou 

Die eerste bekendstelling vind plaas op Dinsdagaand 21 Mei by Zuid-Afrikahuis in Amsterdam. Prof Pieter Muysken sal ’n gesprek voer met prof Wannie Carstens oor die boek en wat daarmee beoog is.  Die gesprek sal vooraf gegaan word deur ’n kort vertoning van Judith Westerveld se film Someone’s mother tongue (wat fokus op die aanleer van ’n nuwe taal en die impak wat dit het op die gevoel van tuishoort in ’n omgewing).

Praktiese inligting:

Op Woensdagmiddag 22 Mei vind ʼn gesprek oor die boek plaas by KANTL (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren) in Gent. Prof Jacques van Keymeulen (emeritus Universiteit Gent) sal met prof Carstens oor die boek praat. 

Praktiese inligting: 

  • Datum: Woensdag 22 Mei 2019
  • Tyd: 17:00
  • Plek: KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent
  • Die toegang is gratis, maar dit is gewens om vooraf aan te meld. Dit kan gedoen word deur te skakel na + 32 09 265 93 40 of ‘n boodskap te stuur na secretariaat@kantl.be 
  • Navrae: Judith van Doorselaer – judith.vandoorselaer@kantl.be 

Meer inligting is te vind by: http://kantl.be/agenda/boekvoorstelling-die-storie-van-afrikaans.

Navrae oor die bestel van die boek kan gerig word aan Cornelia Opperman van Protea Boekhuis in Pretoria by copperman@proteaboekwinkel.com