Verschenen: Dr. J.J.C. Dee, Tolk van zijn tijd: Roel Houwink als literator 1916-1930

Het boek richt zich, na de jeugd- en jongelingsjaren van Houwink als voorfase beschreven te hebben, op de eerste tien jaar van zijn publiek op­treden als literator. Het is een studie naar de plaats die Houwink in de literaire wereld gedurende de jaren 1920-1930 heeft ingenomen. In het eerste deel wordt aandacht gegeven aan de jonge Houwink, bij wie vanaf 1916 – hij is dan zeventien jaar oud – de literaire ontwikkeling op gang kwam. Het tweede hoofdstuk, dat de jaren 1920-1930 omvat, zet Hou­wink neer in het kader van zijn tijd, als literator onder vele literatoren. Het derde hoofdstuk geeft een overzicht en interpretatie van hetgeen Houwink in die jaren aan poëzie en proza, beschouwingen, kritieken en recensies heeft geschreven en eindigt met een bespreking van zijn roman Marceline. In een slotbeschouwing wordt nagegaan, op welke wijze aan persoon en werk van Houwink vanaf ongeveer 1950 tot heden aandacht is geschonken. Was Houwink, zeker tot 1927, een exponent – wellicht tegen wil en dank – van de beweging der ‘jon­ge­ren’ en van het Modernisme in de literatuur, vanaf dat jaar treedt er een kentering op. Hij beweegt zich in geloofsbeleving en ontwikkeling in toenemende mate in de richting van een belijnd protestantisme.

De prijs van ‘Tolk van zijn tijd’ (gebonden met stofomslag, 24 x 16 cm en 476 pagina’s) bedraagt EUR 25. Het boek is te verkrijgen door overmaking van EUR 25 op bankrekening NL85 INGB 0680 2522 15 ten name van W.S. Huberts te Nijmegen (NL), onder vermelding van ‘Tolk’. Als u betaalt via elektronisch bankieren, vergeet dan niet uw adresgegevens toe te voegen. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling zonder verdere kosten bij u thuis afgeleverd. Bij afleveradressen in het buitenland zullen de extra verzendkosten in rekening worden gebracht.

Uitgeverij Flanor geeft sinds 1987 op bescheiden schaal boeken uit op het gebied van de Nederlandse literatuur(geschiedenis). Willem Huberts en Gerben Wynia vormen de redactie. Zie hieronder voor de adresgegevens. Een fondslijst is beschikbaar op: www.uitgeverijflanor.nl.