Pas verschenen: Panic in Poetry / Paniek in de poëzie

In Ovid’s Metamorphoses the goat-foot God Pan caused the nymph Syrinx to change into the flute called after him, when he chased her into the river, while Plutarch wrote that Pan died at the very moment that Christ was born. Pan’s hair-raising appearances caused the panic named after him, but the Greek word “παν” = ”all”, made him live on in the poetic imagination too. He has even been equated on the one hand with the devil and on the other with Christ. This anthology enables English and Dutch readers to relish these 30 texts in their own language, and translated into the other.

In Ovidius’ Metamorfosen zorgde de geitenvoet-God Pan ervoor dat de nimf Syrinx in de naar hem genoemde fluit veranderde, toen zij voor hem de rivier in vluchtte, terwijl Plutarchus schreef dat Pan stierf precies op het ogenblik dat Christus werd geboren. Pan’s griezelverschijningen veroorzaakten de paniek genoemd naar hem, maar ook het Griekse woord “παν” = ”alles”, deed hem voortleven in de poëtische verbeelding. Hij is zelfs gelijkgesteld enerzijds met de duivel en anderzijds met Christus. Deze bloemlezing stelt Engelse en Nederlandse lezers in staat te genieten van de 30 teksten in beide talen.

Cornelis W. Schoneveld. Panic in Poetry/Paniek in de poëzie. Bravenewbooks, 2018. Bestellen bij Libris.