Gedicht: Tomas Lieske • De kindertijd van Marlene Dietrich

Uit Keto Stiefcommando (ondertitel: ‘Hoe Keto Stiefcommando met zijn jongklomp de route naar Saint-Denis opnieuw uitvond’), de nieuwe bundel van Tomas Lieske.

De kindertijd van Marlene Dietrich

Ik wil een lichaam om anderen te behagen,
ik wil dijen waarbij iedereen zal vragen:
waar houden uw wonderbenen op?
maar waarbij niemand durft. Nu loop ik
stiekem in Potsdammer minibroekjes,
ik loop op eieren om mijn heupen goed te draaien.
Hoe is dit Pruisisch struif geslagen tot
een staat in verval, een vazal, een val
van hoge knechten in operette-uniformen?
Het asfalt dient mij om voort te schrijden.
Wat iedereen bevalt aan deze tijden
verafschuw ik. Het uur slaat. Ik vertrek als
blauwe engel tussen Gods eigen vee
dat loeiend op punt staat van reizen over zee,
over zee van vuur en bloed en dolle pijn.
Laat het laatste uur goed en vredig zijn,
mijn benen uitdagend lang en welgevormd,
tergend als wijzers van de klok gestrekt en hoog geheven
mijn dubbelloops, mijn kinderspel, mijn Pruisisch leven.

Tomas Lieske (1943)
uit: Keto Stiefcommando (2019)

———————————–