Gedicht: Jo Landheer • April op de Veluwe

April op de Veluwe

In andre streken is ’t nu volop voorjaar.
Daar staan nu al veel boomen in een zacht
Pril waas van groen en gaat jong gras ontspruiten.
Verblindend trilt er de ijle bloesempracht.

Hier blijft het donker op de stille heide,
Die nog van winterkoude lijkt verstard.
Vaal en verlaten liggen de stuifzanden
En al het loofhout ziet nog kaal en zwart.

Maar meer dan naar het liefelijkste op aarde,
Trekt naar dit stugge land mijn heele hart.

Jo Landheer (1900-1986)

———————————–