25 jaar Nederlandse Taalkunde – Oproep tot bijdragen

In 2020 bestaat Nederlandse Taalkunde / Dutch Linguistics 25 jaar. Daarmee zullen we het eerste van de drie tijdschriften waaruit NT voortkwam in levensduur overtreffen: de Spektatorkende 24 jaargangen (vanaf 1971). We zijn op de goede weg om ook Forum der Letteren (36 jaargangen vanaf 1960) en wie weet De nieuwe taalgids (88 jaargangen vanaf 1907) nog in te halen. Een kwart eeuw NT vraagt natuurlijk om een feest. We willen dat feest graag vieren met onze auteurs en lezers.

We nodigen u daarom uit om in een korte bijdrage te reageren op een eerdere publicatie in NT. Welk artikel uit de geschiedenis van NT is voor u van grote betekenis geweest? Door welk artikel bent u beïnvloed? Welk artikel was de aanzet tot een onderzoeksproject? Welke publicatie was achteraf gezien ‘visionair’? Of ook: welk artikel is nu definitief achterhaald? Welk artikel van uzelf zou u willen herzien? Op welke vragen die toen niet beantwoord konden worden, heeft de taalkunde inmiddels een antwoord gevonden? Welke discussiepunten zijn opgelost? Kan de vlucht in methodologische vernieuwing (datacollectie, digitalisering, kwantificering) vragen beantwoorden die eerder alleen maar konden worden gesteld?

De redactie wil zoveel mogelijk van deze reacties op eerdere artikelen verzamelen en in een jubileumnummer samenbrengen. U kunt bondig reageren of uitvoeriger: een bijdrage telt tussen de 50 en de 4000 woorden. Graag ontvangen we uw bijdrage uiterlijk in oktober 2019. Stuurt u even een bericht naar de redactiesecretaris (gert.desutter@ugent.be), als u van plan bent mee te doen. We zien uw bijdrage graag tegemoet!