Oproep: Hoe kunnen we het taalbewustzijn van leerlingen vergroten?

Door Gijs Leenders

In een onderzoek onder taalkundigen inventariseerden Van Rijt en Coppen (2017) welke linguïstische concepten taalkundigen het belangrijkst vinden voor de taalkunde zelf en voor het onderwijs op middelbare scholen.

In mijn promotieonderzoek stel ik als eerste stap vast hoe docenten Nederlands hier zelf over denken en of ze daarin verschillen van docenten Duits en Engels. Zijn het dezelfde grammaticale concepten en begrippen die relevant zijn voor het moedertaalonderwijs en voor het vreemdetalenonderwijs? Of juist niet?

Mede op grond van mijn bevindingen wordt in het vervolg van dit onderzoek (in de periode 2019-2022) een grammaticadidactiek ontwikkeld en getoetst ter verbetering van de bewuste taalvaardigheid van leerlingen in de vakken Nederlands, Engels en Duits.

Ter beantwoording van mijn vragen heb ik jullie hulp nodig! Zou je me willen helpen door deze vragenlijst in te vullen?