Opkomen voor onderwijs: de urgentie van de neerlandistiek

Door Marc van Oostendorp

De Nederlandse Boekengids is een mooi blad. Ik ben heel vereerd dat ik een bijdrage mocht leveren aan de reeks artikelen die zij nu plaatsen over ‘de urgentie van de neerlandistiek’. Eerder verschenen er al artikelen van Frans-Willem Korsten en Saskia Pieterse, waarop ik mocht reageren. Ik gebruikte de geboden mogelijkheid om te stellen dat de neerlandistiek haar ware taak onder ogen moet komen door zich te richten op het onderwijs.

Lees mijn artikel  of abonneer je op de Boekengids