Nieuwe proef en twee nieuwe leesclubs online op www.litlab.nl

Maandelijkse update LitLab, 28 februari 2019

Vanaf het najaar van 2018 verschijnt maandelijks nieuw lesmateriaal online in LitLab, een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school. Dat materiaal ontwikkelt de redactie van LitLab in samenwerking met docenten, onderzoekers, studenten en docenten-in-opleiding.

Nieuwe proef online: De canon

In deze proef onderzoeken leerlingen waarom sommige Nederlandse literatuur op school veel meer gelezen wordt dan andere. Ze bestuderen de functie van literaire normen en de rol van verschillende instituties die de canon tot stand brengen, herevalueren en opnieuw bevestigen:

Deze proef sluit thematisch aan bij de populaire proeven ‘Wat is literatuur?’ en ‘De leeslijst’. In de komende maanden werkt de redactie van LitLab toe naar een grotere onderlinge samenhang tussen de verschillende proeven. Die samenhang zal in een later stadium ook expliciet gemaakt worden in de weergave op de website. Uiteindelijk zal de site verschillende opbouwende series van verschillende proeven aanbieden: proeven die thematisch met elkaar verbonden zijn en oplopen in moeilijkheidsgraad.

Literatuur en familierelaties: twee nieuwe leesclubs online

Deze maand verschenen twee nieuwe leesclubs online op de website van LitLab, rond de thema’s:

Beide romans zijn kleine tragedies waarin een dramatische gebeurtenis de familierelaties volledig verstoort. In deze vertellingen krijg je als lezer geen neutraal beeld voorgeschoteld van de verhoudingen tussen (stief-)vader en dochter of moeder en zoon. Hoe verbeelden Buwalda en Robben klassieke familierelaties, en welke rol schrijven zij toe aan deze archetypische personages? Hoe ga je als lezer om met de selectieve weergave van de verhaalwerkelijkheid door de vertellers? Deze leesclubs stimuleren een gesprek over dergelijke letterkundige thema’s.

Samenwerken met de redactie van LitLab?

Momenteel zijn verschillende leesclubs in ontwikkeling die we maken voor of met docenten(-in-opleiding). Wilt u ook samen met de redactie een proef of leesclub maken? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden (via info@litlab.nl).