Neerlandici zijn…

Foto: Kila van der Starre (Utrecht)
Bordje: Alie Lassche (Utrecht)
Tekst: Gaston Franssen (UvA)