Gedicht: Hieronymus van Alphen • Klaasje en Pietje

Klaasje en Pietje

KLAASJE
Pietje, zo gij niet wil deugen,
Dan verschijnt de zwarte man.

PIETJE
Klaasje, foei, dat is een leugen!
Laat hem komen, als hij kan.
Die aan zulk een man gelooft,
Is van zijn verstand beroofd.

Hieronymus van Alphen (1746-1803)

———————————–