Winnaars AVT/Anéla-dissertatieprijs en LOT Populariseringsprijs

Kirstel Doreleijers, winnares van de LOT-populariseringsprijs

Tijdens het Taalgala, gisterenmiddag in Utrecht, is de AVT/Anéla-dissertatieprijs voor het beste in het afgelopen jaar verdedigde taalkundige proefschrift toegekend aan Tessel Boerma, voor haar dissertatie Profiles and paths. Effects of language impairment and bilingualism on children’s linguistic and cognitive development in 2017 verdedigd aan de Universiteit Utrecht

De LOT-populariseringsprijs, voor een voorstel om de resultaten van taalkundig onderzoek dichter bij het publiek te brengen, ging naar Kristel Doreleijers, Mathilde Jansen en Nicoline van der Sijs voor hun Projectplan Website voor scholieren. 

Hieronder staat een beschrijving van het projectplan, door hoofdaanvrager Kristel Doreleijers:

Ik heb een plan ingediend samen met Nicoline van der Sijs en Mathilde Jansen om een nieuwe website te maken waarin we scholieren laten kennismaken met taalkundige onderzoeksmethoden. Deze website zal dan aanvullend zijn op http://www.profielwerkstuktaalkunde.nl, met verwijzingen heen en weer. Op Profielwerkstuk Taalkunde staat inhoud (vakkundige kennis) centraal (informatie over verschillende takken van de taalkunde, ideeën/invalshoeken voor profielwerkstukken, leestips etc.), maar op de te ontwikkelen website zal het juist gaan om het aanleren van onderzoeksvaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van het onderzoeksidee. Uit het contact dat ik heb gehad met scholieren kwam naar voren dat zij op basis van de informatie die nu online beschikbaar is vaak heel snel zien waar hun interesse ligt en ook vrij gemakkelijk in staat zijn om hierbij een interessante onderzoeksvraag te formuleren. Maar in het proces van het operationaliseren van die vraag valt nog een wereld te winnen. Want hoe pak je zo’n taalkundig onderzoek eigenlijk aan? Welke methoden van taalonderzoek zijn er allemaal? 

Op de site die we gaan ontwikkelen, stellen we de methodologie centraal. We willen voorkomen dat leerlingen die enthousiast van start gaan met hun profielwerkstuk of ander taalwerkstuk het spoor kwijtraken. Door leerlingen te laten werken met bestaande corpora en databanken kunnen we meer cognitieve betrokkenheid bij taalonderzoek aanwakkeren en leerlingen stimuleren om hun onderzoeksvaardigheden te trainen met het oog op pre-academische scholing. Daarbij willen we ons in eerste instantie richten op de databanken die het Meertens Instituut voorhanden heeft, denk aan Nederlab, de Nederlandse Dialectenbank, de Etymologiebank, de DynaSAND, de diverse databanken voor naamkunde etc. De website zal een concreet stappenplan bevatten m.b.t. hoe taalkundig onderzoek (op verschillende manieren, afhankelijk van de onderzoeksvraag) kan worden aangepakt. Dit stappenplan vullen we aan met een aantal voorbeelden van hoe leerlingen met deze databanken zelf onderzoek kunnen verrichten. In een later stadium kunnen natuurlijk ook corpora/databanken van andere Nederlandse of Vlaamse universiteiten/instituten worden toegevoegd. Leerlingen ontdekken via de te ontwikkelen site niet alleen dat er tools zijn voor het verrichten van taalonderzoek, maar ook welke precies en hoe ze hiermee zelf aan de slag kunnen gaan. Ik denk overigens dat dit bijvoorbeeld ook voor eerstejaars studenten Nederlands/Taalwetenschap nuttig kan zijn, want voor zover ik weet zijn er (nog) geen specifieke cursussen die helemaal over methodologie gaan, en dat is wel heel belangrijk!