Verschijning themanummer De Gids over Volk & Natie

14 februari verschijnt het nieuwe nummer van literair tijdschrift De Gids, met bijdragen binnen het thema Volk & Natie. Elf auteurs leggen in essays, verhalen en gedichten de tijdsgeest op de snijtafel. Wat gebeurt er als je met een literaire blik kijkt naar wat begrippen als volk, natie en vaderland tegenwoordig omvatten? Zo probeert het literaire tijdschrift een onvermoede stem te laten spreken over de onrust en onvrede die onze tijd kenmerken. Met bijdragen van o.a. Arnon Grunberg, Désanne van Brederode, Maria Barnas en Tijs Goldschmidt.

Lees uit Volk & Natie alvast het korte verhaal Inv. nr. 873, ministerie van Cultuur & Opvoeding door Claire Weeda en het essay Iedereen wil Menno ter Braak zijn van Jan Postma. Voor een toelichting op het nummer kijkt u hier.

U kunt een jaarabonnement (€40/€24) nemen op De Gids via deze link, of een los exemplaar kopen bij de betere boekhandel bij u in de buurt. Het volgende nummer verschijnt in april.