Volkswoede, volksopvoeding, bouwen en breken in de 18e eeuw

Nieuw nummer Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman

Het onlangs verschenen, nieuwe nummer van de Mededelingen opent met Ton Jongenelens artikel over de doelistenopstand van 1748 en daarin botsen de nette burgers met het woedende ‘gemeen’. Bijna iedereen lijkt in die dagen een ‘geel hesje’ te dragen. Jongenelen laat zien dat de ‘doelisten’ veel meer bereikten dan lange tijd is aangenomen. In de pamflettenstrijd mengden zich heel wat dichters, onder andere de Amsterdamse herbergier-journalist Hermanus van den Burg. Van den Burg, die zijn faam vooral dankt aan de levenslange bestrijding door Weyerman, staat centraal in het artikel van de Amerikaanse neerlandicus Ton Broos. In andere artikelen gaat het over ABC-boeken voor de jeugd (Frits Booy), een Amsterdamse bouwer van kerken en dijken (Sytze van der Veen) en de politicus Joan Melchior Kemper (Jan Postma). Daarnaast biedt het nieuwe nummer de vaste rubrieken over mode en keuken (atjar en curry in de achttiende eeuw), recensies en korte beschouwingen (over Beeccaria en pruikendragers). Wie lid wordt van de Stichting Jacob Campo Weyerman (€ 30,- per jaar) verzekert zich van twee nummers van de Mededelingen (omstreeks 200 bladzijden). Aanmelden kan per mail: post@wyerman.nl