Uitslag van de Worm-en-donder-kerstquiz

Door Roland de Bonth

Vlak voor Kerstmis verscheen op Neerlandistiek de Worm-en-donder-kerstquiz (zie hier). Omdat zondag 6 januari 2019 de laatste mogelijkheid was om de gevraagde zin op te sturen, is het nu tijd om zowel de oplossing als de uitslag bekend te maken.

Allereerst de oplossing. Hieronder staan de 32 titels uit de opgave, gevolgd door de voor- en achternaam van de schrijver. Vetgedrukt zijn de woorden die in het raster doorgestreept moesten worden. Wanneer dat correct is gedaan, vormen de overgebleven letters de volgende zin: ‘’Wij juigchen blijmoedig in den adel der menschlijke natuur’’, uitgesproken door de remonstrantse predikant Paulus van Hemert (1756-1825) in zijn Redevoering over het verhevene. Het citaat is te vinden op bladzijde 633 van Worm en donder (2013) van Inger Leemans & Gert-Jan Johannes.

En dan de uitslag. Slechts enkele uren nadat de puzzel op Neerlandistiek.nl was geplaatst, kwam de eerste en juiste oplossing al binnen! De dagen daarna volgde nog een handjevol inzendingen. Omdat alleen de snelste inzender met de correcte oplossing een prijs zou ontvangen, valt dat wel te begrijpen. De kans dat na twee weken de winnaar nog niet bekend is, is immers klein.

Eervolle vermeldingen zijn er voor DirkJan Vos, Christiaan Hemelaer en Bert Mostert. Maar de eeuwige roem en de hoofdprijs – het dobbelspel Regenwormen – gaan naar Dirk Alkemade. Van harte gefeliciteerd!

 1. Abraham de aartsvader – Arnold Hoogvliet
 2. Amstelstroom – Nicolaas Simon van Winter
 3. Arkadia – Kornelis Elzevier
 4. Arlequyn actionist – Pieter Langendijk
 5. Beschryvinge van het magtig koningryk Krinke Kesmes – Hendrik Smeeks
 6. Beslikte Swaantje – Abraham Alewijn
 7. Bespiegelingen – Christina Leonora de Neufville
 8. De dood van Cezar – Jacob Voordaagh
 9. De driftige minnaars – Adriana van Rijndorp
 10. De Haegse schouburg gestoffeert -Coenraad Droste
 11. De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart – Agatha Deken & Elisabeth Wolff-Bekker
 12. De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart – Elisabeth Wolff-Bekker & Agatha Deken
 13. De lof der jenever – Robert Hennebo
 14. De min in ’t Lazarushuis – Willem Godschalck van Focquenbroch
 15. De ondergang van Eigenbaat – Enoch Krook
 16. De Ouderwetsche Nederlandsche Patriot -Rijklof Michaël van Goens
 17. De vrouwelyke Cartouche – Petrus Lievens Kersteman
 18. Den Laplandschen Tovertrommel – Jacob Campo Weyerman
 19. Gezangen mijner jeugd – Jacobus Bellamy
 20. Het leven en sterven van een hedendaags aristocraat – Gerrit Paape
 21. Het nut der tegenspoeden – Lucretia Wilhelmina van Merken
 22. Het scheeps leeven – Cornelis van der Gon
 23. Kerkelyke historie van het psalm-gezang – Josua van Iperen
 24. Leo de Groote – Juliana Cornelia de Lannoy
 25. Marius – Sybrand Feitama
 26. Onledige ouderdom – Jan Jacob Mauricius
 27. Oud en nieuw Oost-Indiën – François Valentijn
 28. Proeve van kleine gedigten voor kinderen – Hieronymus van Alphen
 29. Reize door het Aapenland – J.A. Schasz
 30. Semiramis – Johannes Nomsz
 31. Stichtelyke zinnebeelden – Gesine Brit
 32. Wilhelm de Derde – Lukas Rotgans