Gedicht: Tsead Bruinja • opgeblazen en uitgevouwen / opblaasd en útteard

opgeblazen en uitgevouwen’ / ‘opblaasd en útteard’ staat in Kapstok, de nieuwste, tweetalige bundel van kersverse dichter des vaderlands Tsead Bruinja.

opgeblazen en uitgevouwen

ik schiet wortel uit beide heupen
kijk tegen de muur aan
er niet overheen

dat is voor mij genoeg

ik vergroei met de stoel
waarover ik uitloop

schuur met de zandkorrels
in het cement de ringen
van mijn vingertoppen

iedere dag schrijf ik
over het gestolde bloed

ik ben een boom
en jij staat te krijsen
aan de andere kant

dat ik dit zweetbad
moet verschonen

ik schreeuw terug
dat ik in mijn vel zit
als ik niet al gevild ben

er zit stinkende adel in een erfkalf
sappig teer en voortreffelijk vlees

Tsead Bruinja (1974
uit: Kapstok (2018)

***

opblaasd en útteard

ik sjit woartel út beide heupen
sjoch tsjin de muorre oan
der net oer

dat is my genôch

ik fergroei mei de stoel
dêr’t ik oerhinne útrin

skjirje mei de sânkerrels
yn it semint de ringen
fan myn fingerseinen

alle dagen skriuw ik
oer it stjurre bloed

ik bin in beam
en do stiest te razen
oan ‘e oare kant

dat ik dit switbad
ferskinje moat

ik raas werom
dat ik yn myn fel sit
as ik net strûpt bin

der sit stjonkende adel yn in hiemkeal
soppich tear en skoander fleis

———————————–