Gedicht: Herman Gorter • 30 januari 1903

Op 30 januari 1903 bereikte de spoorwegstaking (“Gansch het raderwerk staat stil, als uw machtige arm het wil”) een voorlopig hoogtepunt.

30 januari 1903

Er is iets groots in ons klein land geschied.
Hebt ge ’t gehoord? de spoorarbeiders hebben
uit vrijen wil de havenarbeiders
gesteund, niet voor zichzelf maar slechts voor hen.
De brand der solidariteit is over-
geslagen – het brandt breeder – allen voor één
en één voor allen in de arbeidersklasse!
Dat is het vuur waarin de oude wereld
verteert, dat vuur blijft alleen, alleen, over,
en dat vuur, dat is, dat is de nieuwe wereld.

***

Een vrouw, een jonge en zachtlijnige vrouw,
een arbeidster, zoo gaaf als er maar één –
haar lichaam is in ’t werk gerekt, gerond,
haar spieren zijn zeer vast en zij is nu
als een zeer volle maar zeer slanke bloem.
Maar in haar kleine kopje leeft, o leeft,
en is, als een lichtbeeld, sterk afgedrukt,
het zoete denkbeeld van organisatie.
En in haar kleine kopje leeft en leeft,
ergens in ’t achterhoofd, zooals een zon,
die heel de wereld van ’t denken beschijnt,
het heerlijk denkbeeld van het socialisme.

Herman Gorter (1864-1927)

———————————–