Activiteiten POWEZIE, voorjaar 2019

Op 8 november 2018 heeft de faculteitsraad Letteren en Wijsbegeerte de aanvraag voor de oprichting van de onderzoeksgroep POWEZIE (Universiteit Gent) goedgekeurd. In POWEZIE participeren de vakgroepen Letterkunde, Taalkunde, Talen en Culturen en Vertalen, Tolken en Communicatie én collega’s verbonden aan binnen- en buitenlandse universiteiten en belangstellenden uit de literaire wereld.

In het voorjaar verleent POWEZIE medewerking aan de volgende evenementen. U bent uiteraard van harte welkom.

  • Studienamiddag over poëzie en beeldend werk van Nic van Bruggen (1938-1991). Ter gelegenheid van de wetenschappelijk onderbouwde teksteditie met gebundeld dichtwerk van Van Bruggen in de reeks Experimentele literatuur in Vlaanderen (Teksteditie Literatuur in Vlaanderen (TLIV) & W∞lf) wordt in de week voor de paasvakantie een symposium georganiseerd in het Letterenhuis (Antwerpen). De exacte datum wordt binnenkort meegedeeld. Organisatie van Letterenhuis, Poëziecentrum en POWEZIE (UGent). De tekstuitgave is de aanleiding voor Poëziecentrum om een virtuele expositie over Van Bruggen met archiefmateriaal samen te stellen voor Paukeslag. Digitaal platform voor levend poëzie-erfgoed.
  • Op 7 april wordt in Sint-Niklaas (Stadschouwburg) de editie gepresenteerd met Paul Snoeks magnum opus RichelieuHercules en Nostradamus en het opstel ‘De waarheid van de dichter’ (TLIV & W∞lf). Bij die gelegenheid presenteert uitgeverij Poëziecentrum het studieboek ‘Diep en binnensmonds’ (Carl de Strycker en Yves T’Sjoen, red.). 
  • Op 7 mei heeft in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Gent) een studienamiddag plaats over “Rouw & Poëzie”. Organisatie: Poëziecentrum, KANTL, KU Leuven en POWEZIE (UGent).

POWEZIE stuurt halfjaarlijks een nieuwsbrief. Indien u collega’s en andere vrienden van de poëzie kent met belangstelling voor onze activiteiten, kunt u dit bericht beslist doorsturen. Wij nemen geïnteresseerden graag op in het UGent-adressenbestand.