Wat is de Staat van het Nederlands?

Help ons het gebruik van het Nederlands opnieuw in kaart te brengen

Twee jaar geleden hebben duizenden mensen er mee voor gezorgd dat het gebruik van het Nederlands en andere talen in bepaalde maatschappelijke situaties voor het eerst in kaart kon worden gebracht voor Nederland, Friesland, Vlaanderen en Brussel.

Op basis van de uitkomsten van het eerste onderzoek naar de Staat van het Nederlands was het mogelijk feitelijk onderbouwde uitspraken te doen over de positie van onze taal binnen onze samenleving. De resultaten konden dan ook rekenen op heel wat media-aandacht.

Hier kunt u alles nog eens nalezen.

Het is nu opnieuw mogelijk om aan het onderzoek deel te nemen, en wel aan de eerste herhaling van specifieke deelgebieden binnen het sociaal verkeer, het online gebruik en de wetenschap. Op deze manier kunnen we ontwikkelingen en tendensen in het talengebruik opvolgen en bekijken waar eventueel nieuwe beleidsmaatregelen nodig zijn om de positie van het Nederlands te behouden of te verstevigen. Met deze eerste herhaling zal meer aandacht worden besteed aan talige variatie binnen het Nederlands en al dan niet erkende streektalen en zullen voor het eerst ook de talenkeuzes in Suriname worden geïnventariseerd.

Uiteraard willen we met het onderzoek zo veel mogelijk mensen bereiken, maar we willen jongeren, ouderen en van huis uit niet-Nederlandstaligen graag in het bijzonder aansporen zich voor de nieuwe, beperktere enquête aan te melden. Hun en uw bijdrage is van groot belang om ook de nieuwe onderzoeksresultaten zo representatief mogelijk te maken.

Wilt u (opnieuw) deel uitmaken van dit unieke onderzoekstraject? De nieuwe, ingekorte enquête staat nu online bij het Meertens Instituut. Het invullen van de vragenlijst kost naar verwachting maximaal 15 minuten van uw tijd. Wij danken u alvast voor uw inspanning!

Vul de enquête in voor:

De resultaten van het eerste vervolgonderzoek naar de ‘Staat van het Nederlands’ worden in het voorjaar van 2019 verwacht. Wij zullen alle deelnemers hiervan op de hoogte brengen. Voelt u zich vooral vrij deze uitnodiging met anderen in uw omgeving te delen.

Het onderzoek naar de ‘Staat van het Nederlands’ wordt in opdracht van de Taalunie uitgevoerd door het Meertens Instituut in Nederland en Friesland, de Universiteit Gent in Vlaanderen en Brussel, en het Instituut voor de Opleiding van Leraren in Suriname. Heeft u vragen over het onderzoek? Mail ons op staatned@meertens.knaw.nl.