Nieuwe proef en 3 nieuwe leesclubs online op www.litlab.nl

Maandelijkse update LitLab, 24 december 2018

Vanaf het najaar van 2018 verschijnt maandelijks nieuw lesmateriaal online in LitLab, een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school. Dat materiaal ontwikkelt de redactie van LitLab in samenwerking met docenten, onderzoekers, studenten en docenten-in-opleiding.

Politiek en literatuur: 3 nieuwe leesclubs online

De wereld van vandaag staat bol van de politieke spanningen en literatuur is bij uitstek een medium waarop dergelijke spanningen verbeeld en becommentarieerd worden. Daarmee roept die literatuur allerlei vragen en discussie op over de relatie tussen politiek en literatuur. Deze maand werden drie nieuwe leesclubs gepubliceerd waarin leerlingen leren praten over (actuele) politieke thema’s en de literaire verbeelding, aan de hand van drie titels uit de afgelopen twee jaar:

  1. Radicalisering’: Concept M van Aafke Romeijn
  2. Klimaatverandering’: Het tegenovergestelde van een mens van Lieke Marsman
  3. ‘Een ideale toekomst?’: Blokken. De mislukking van een heilstaat van F. Bordewijk & Viktor Hachmang.

In deze laatste leesclub staat niet een roman maar een beeldroman centraal: de prachtige graphic novel die Viktor Hachmang maakte van Bordewijks klassieker. Daarnaast wijkt de vorm enigszins af van de reguliere leesclubs, met enkele voorbereidende opdrachten. Deze leesclub is van een hoog niveau en met name geschikt voor de gevorderde (V6-/ H5-)lezer.

Nieuwe proef online: ‘De leeslijst’

Waarom lees je bij Nederlands eigenlijk (voornamelijk) Nederlandstalige literatuur? Welke ideeën over nationaliteit en taal liggen daaraan ten grondslag, en hoe zijn die ideeën veranderd in de afgelopen pakweg 150 jaar? Zijn er ook argumenten te verzinnen om de criteria voor de leeslijst op te rekken? Sinds deze maand staat in LitLab een proef klaar waarin leerlingen een antwoord zoeken op deze vragen en met elkaar in debat gaan over de leeslijst:

Samenwerken met de redactie van LitLab?

Momenteel zijn verschillende leesclubs in ontwikkeling die we maken voor of met docenten(-in-opleiding). Wilt u ook samen met de redactie een proef of leesclub maken? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden (via info@litlab.nl).