Gedicht: Karel Vertommen • Oudejaarsavond

Oudejaarsavond

‘k Tel in mijn handen luttel goed
En menig ongerechtigheden;
De zon is rood in mist vergleden
Het oude jaar verzonk voorgoed.

Het mooiste lied bleef steeds verzwegen,
De grootste ramp bleef ons gespaard;
Heb ik geen aards bezit vergaard,
‘k Heb van geluk mijn deel gekregen.

Dies loof ik ’t stervend jaar vannacht
En dank God, die me schonk het leven;
Hij heeft in sterren ’t lot geschreven
Dat in het prille jaar me wacht.

Karel Vertommen (1907-1991)

———————————–