De Worm-en-donder-kerstquiz

Door Roland de Bonth

Na de kerstactie, het kerstgala en het kerstontbijt begint vandaag voor alle docenten in het voortgezet onderwijs – en ook voor heel veel andere neerlandici – een tweeweekse kerstvakantie. Een tijd van bezinning maar ook een periode om eindelijk Worm en donder van kaft tot kaft te lezen, het door Inger Leemans en Gert-Jan Johannes geschreven deel uit de reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur dat de literatuur van de achttiende-eeuwse Republiek behandelt.

Op basis van de in dit boek besproken (literaire) werken en hun scheppers heb ik – met behulp van een gratis online programma – een woordzoeker gegenereerd. In het onderstaande raster moet u op zoek gaan naar de achternamen van 32 auteurs; zij komen allen voor in Worm en donder. Let op, het gaat hier om de achternaam zónder eventuele voorvoegsels (dus niet Van Alphen maar Alphen). Deze namen kunnen zowel horizontaal, verticaal, diagonaal als andersom zijn verwerkt.

Omdat het simpelweg wegstrepen van namen intellectueel gezien weinig uitdaging biedt, heb ik de opgave vermoeilijkt. In plaats van de achternamen staan hieronder in alfabetische volgorde 32 titels vermeld die de respectieve achttiende-eeuwers hebben geschreven. Sommige zijn eenvoudig te koppelen aan een auteur, bij andere zal het meer moeite kosten om te achterhalen wiens of wier hand de tekst heeft opgesteld. Via het register van Worm en donder zijn ze in ieder geval te vinden, maar een uitgebreide kennis van de achttiende-eeuwse literatuur en/of (slim) zoeken op internet leidt zeker ook tot de juiste oplossing.

Wanneer de 32 namen correct zijn doorgestreept, vormen de overgebleven letters een zin. Wie deze zin – in achttiende-eeuwse spelling! – als eerste maar uiterlijk zondag 6 januari 2019 – opstuurt naar r.de.bonth@hotmail.com ontvangt naast de eeuwige roem een bij deze quiz passende prijs.

Prettige kerstdagen, een gelukkig nieuwjaar en veel puzzelplezier

 1. Abraham de aartsvader
 2. Amstelstroom
 3. Arkadia
 4. Arlequyn actionist
 5. Beschryvinge van het magtig koningryk Krinke Kesmes
 6. Beslikte Swaantje
 7. Bespiegelingen
 8. De dood van Cezar
 9. De driftige minnaars
 10. De Haegse schouburg gestoffeert
 11. De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart
 12. De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart
 13. De lof der jenever
 14. De min in ’t Lazarushuis
 15. De ondergang van Eigenbaat
 16. De Ouderwetsche Nederlandsche Patriot
 17. De vrouwelyke Cartouche
 18. Den Laplandschen Tovertrommel
 19. Gezangen mijner jeugd
 20. Het leven en sterven van een hedendaags aristocraat
 21. Het nut der tegenspoeden
 22. Het scheeps leeven
 23. Kerkelyke historie van het psalm-gezang
 24. Leo de Groote
 25. Marius
 26. Onledige ouderdom
 27. Oud en nieuw Oost-Indiën
 28. Proeve van kleine gedigten voor kinderen
 29. Reize door het Aapenland
 30. Semiramis
 31. Stichtelyke zinnebeelden
 32. Wilhelm de Derde

Worm en donder

U kunt de hele quiz hier ook downloaden als pdf.