De nieuwe titels in de DBNL van december 2018

Simon Stevin (1548 – 1620) was een Vlaamse wiskundige met een grote belangstelling voor de Nederlandse taal. Zo veel belangstelling zelfs dat Stevin zijn wetenschappelijke werken niet in het Latijn schreef, zoals gangbaar was in zijn tijd, maar in het Nederlands. Dit betekende dat hij voor vaktermen als dividere en subtrahere Nederlandse alternatieven moest bedenken. Het is dan ook aan Stevin te danken dat wij woorden als delen en aftrekken, maar ook rechthoekig, driehoek, omtrek, wortel en meetkunde kennen. De DBNL brengt deze maand zijn Beghinselen der weeghconst (1568) online, met onder andere een van zijn verhandelingen over het Nederlands: ‘Uytspraeck van de weerdicheyt der Duytsche tael’.

In Indonesische overpeinzingen staan de brieven die politicus Soetan Sjahrir, de latere eerste premier van Indonesië, tussen 1934 en 1938 schreef aan de Nederlandse Maria Duchâteau, met wie hij een ingewikkelde liefdesrelatie had. Sjahrir werd in 1934 verbannen door het Nederlandse gezag en schrijft in zijn brieven over zijn land en zijn ballingschap. De DBNL brengt deze maand de eerste druk van zijn overpeinzingen online, verschenen onder het pseudoniem Sjahrazad.

Marie C. van Zeggelen schrijft ook over Nederlands-Indië. Als officiersvrouw bracht zij een deel van haar leven door in het gekoloniseerde gebied, onder andere in de binnenlanden van Celebes. Dit leidde tot Onderworpenen, haar debuut voor volwassenen waarin vijf gevoelige schetsen staan over de Indische bevolking. Ook van Onderworpenen verschijnt deze maand de eerste druk op de site.

Verder deze maand veel romans van Rudolf Geel en Olaf J. de Landell, memoires van Willem Oltmans, werken van Boudewijn Büch en het van prachtige kaarten voorziene Voyagie ofte schipvaert van by Noorden om langes Noorwegen van ontdekkingsreiziger Jan Huyghen van Linschoten, ook wel bekend van het kinderliedje Jan Huigen in de ton.

Hier is een complete lijst van titels