Gedicht: A.D. Keet • Die arme digter

Die arme digter

O gee hom ’n mooi begrafnis,
Die arme digter is dood.
Hij ’t dwarsdeur sij hele lewe
Geveg vir sij brokkie brood.

O neem van die fraaiste eike,
Die fraaiste eike se hout,
En spijker hom toe in ’n doodkis
Met spijkers van silwer en goud.

Waardering was nie sij deel nie,
Sij laste was swaar als lood –
O gee hom ’n mooi begrafnis,
En laat hom met rus… hij is dood.

A.D. Keet (1888-1972)
uit: Gedichte (1920)

———————————–