Precentatie Tiecelijn 31. Jaarboek 11 van het Reynaertgenootschap

Op 18 november wordt in de Bib van Sint-Niklaas (Hendrik Heymanplein 3) het elfde jaarboek van het Reynaertgenootschap voorgesteld. Gastspreker is prof. dr. Remco Sleiderink. Hij spreekt over: ‘Een Mechelse Madoc. Flarden van een droomgedicht’. Na de voorstelling zijn ook het nieuwe Reynaerthoorspel van Het Geluidshuis en de jeugdbewerking van Koos Meinderts (uitg. Hoogland & Van Klaveren) beschikbaar.

Tiecelijn 31 telt 365 pagina’s en bevat zowel wetenschappelijke als vulgariserende bijdragen over de brede ‘matière renardienne’ en dierenverhalen en -fabels. Het jaarboek opent met een onderzoek naar de vos in de Roman van Walewein door em. prof. Frank Willaert. Doctoraal onderzoeker Wouter Haverals vervolgt met een studie over het rijm en het metrum in Van den vos Reynaerde via computeronderzoek. Interessant is de opmerkelijke worsteling met het ritme en rijm van een moderne Reynaertbewerker (em. prof. Georges de Schutter). Jan de Putter neemt Gerard Walschaps poppenspelbewerking uit de jaren veertig en Aloïs Blommaerts Reynaertbewerking uit de jaren vijftig onder de loep.

Dat de Reynaert een internationaal onderwerp is, bewijzen Ad Putter (Universiteit van Bristol) en zijn collega’s, die vanuit een Engels perspectief nieuwe inzichten in het Reynaertonderzoek presenteren. In Groot-Brittannië worden binnenkort met gelden van de National Lottery in Bristol grootse Reynaertprojecten ontwikkeld, waarvan eentje met een sterk populariserende inslag. De vos gekoppeld aan beleving, toerisme, cultureel erfgoed en branie zorgde in de zomer van 2018 voor een ongezien project in het Waasland en het Hulsterland (Hilde Reyniers). VOSSEN van de Phoebus Foundation veroverde de harten van 60.000 participanten en bracht het oeroude verhaal op een boeiende en vernieuwende manier bij nieuwsgierige jongere en oudere fietsers. Het verhaal van VOSSEN begon in 2015 met de aankoop van de collectie Grauwels, die jaren geleden werd onderzocht door Erwin Verzandvoort, die het verhaal achter de verzameling nu voor het voetlicht brengt. Verzandvoort vond ook een bijzonder Reynaertspel in een van de meest barbaarse decennia van de voorbije eeuw. De latere Nobelprijswinnaar Fysiologie en geneeskunde Niko Tinbergen vertolkte de rol van ‘Tybert, de kater’ in het gijzelaarskamp in Sint-Michielsgestel in de pinksterdagen van 1943.

In het jaarboek verschijnen acht recensies, waaronder eentje door Yvan de Maesschalck van Minuten middeleeuwen van de onlangs overleden Paul Verhuyck. Tiecelijn brengt naar goede gewoonte ook vertalingen van onbekende gedichten en fabels. Mark Nieuwenhuis (‘De haan en de vos’), Wilt Idema (uit het Chinees: ‘De onderwereldrechtszaak van de luis tegen de vlo en de bedwants’) en Willem van Bentum (‘De fabel van de maag’) vertalen en leiden teksten in die in het Nederlands nog niet ontsloten werden.

Tiecelijn blijft ook aandacht besteden aan de (Reynaert)iconografie. Stadsarchivaris Piet van Bouchaute bespreekt het indrukwekkende bronzen beeld ‘Johanna en Margareta van Constantinopel 2017’ van Frans Heirbaut dat op de Grote Markt in Sint-Niklaas werd geplaatst. Opmerkelijk is de reeks van twintig tekeningen (2017) van Ronny Delrue naar aanleiding van zijn lectuur van het doctoraal Reynaertproefschrift van Rik van Daele (1994). De Reynaertstudie als inspiratiebron van moderne kunst.

De papieren Tiecelijn 31 wordt op 18 november meteen digitaal gratis ter beschikking gesteld op www.reynaertgenootschap.be.