Nu ook leesclubs over poëzie op LitLab

Maandelijkse update LitLab, november 2018

Vanaf het najaar van 2018 verschijnt maandelijks nieuw lesmateriaal online in LitLab, een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school. Dat materiaal ontwikkelt de redactie van LitLab in samenwerking met docenten, onderzoekers, studenten en docenten-in-opleiding.

Nu ook leesclubs over poëzie: Celinspecties en Wij zijn evenwijdig

Sinds deze maand kun je in LitLab ook discussiëren over poëzie: er zijn nu twee leesclubs beschikbaar over de bundels Celinspecties (2012) van Ester Naomi Perquin en Wij zijn evenwijdig (2014) van Maud Vanhauwaert. In beide bundels ontvouwt zich een fictieve wereld die misschien bij nader inzien heel herkenbaar, soms akelig realistisch is. Tegelijkertijd nodigen ze uit – juist vanwege hun soms alledaagse en verhalende stijl – tot een gesprek over wat het precies betekent om poëzie te lezen. Roepen gedichten andere vragen op dan proza, of juist niet, en hoe vind je daarop een antwoord? Deze leesclubs stimuleren dat leerlingen zien hoe je door met elkaar te praten grip kunt krijgen op poëzie: soms door interpretatie, soms door onder woorden te brengen waarom je misschien juist niet alles hoeft te ‘snappen’ om de gedichten toch te waarderen vanwege hun stilistische, associatieve of expressieve kwaliteiten.

De aanname achter deze leesclubs is dat poëzie om een iets andere lees- en discussiewijze vraagt dan wat leerlingen misschien gewend zijn. Daarom hebben deze leesclubs een aangepaste opzet. De quizvragen uit ronde 1 zijn vervangen door drie vragen waarin het leesproces aan bod komt: hoe las jij de bundel, van voor naar achter of kris kras door elkaar? Las je hardop, en wat was daarvan het effect? Daarnaast bieden de eerste kaartjes van de discussievragen de mogelijkheid om een voorbeeldantwoord in te zien. Die voorbeelden zetten leerlingen hopelijk op het goede spoor en demonstreren hoe de eerste stappen in een gesprek over poëzie eruit kunnen zien.

Samenwerken met de redactie van LitLab?

Wilt u, als onderzoeker, docent of docent-in-opleiding, ook lesmateriaal ontwikkelen voor LitLab of wilt u op de hoogte blijven van nieuw materiaal? Neem dan contact op met de redactie via info@litlab.nl. U kunt zich via dit adres ook abonneren op de nieuwsbrief.