Gezocht: vrijwilligers transcriptieproject Wikiscripta Neerlandica II

Als doorstart van het transcriptieproject Wikiscripta Neerlandica dat liep binnen het NWO-onderzoeksprogramma ‘Brieven als Buit’, hebben de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Leiden met steun van het ANV nu een nieuw transcriptieproject gelanceerd: Wikiscripta Neerlandica II. Met de hulp van vrijwilligers willen we handgeschreven Noordelijke en Zuidelijke bronnen uit voornamelijk de 18de en 19de eeuw ontsluiten voor taalkundig onderzoek.

Concreet heeft het project als doel om met de hulp van vrijwilligers handgeschreven bronnen uit de 18de en 19de eeuw te transcriberen en zo beschikbaar te maken voor onderzoek. Het geselecteerde materiaal sluit met name aan bij verschillende lopende onderzoeken in de historische sociolinguïstiek, waarbij er nadruk ligt op egodocumenten zoals brieven, dagboeken, reisjournaals, enz. Dit soort bronnen is nog in te beperkte mate beschikbaar voor taalhistorisch onderzoek, terwijl minder formele en minder gestileerd tekstsoorten ons net kunnen helpen om ons beeld van het Nederlands in die periode bij te stellen. Zo werken we bijvoorbeeld met armenbrieven uit Zeeland en West-Vlaanderen – unieke bronnen die een interessante inkijk geven in het leven en taalgebruik van de onderkant van de samenleving in de negentiende eeuw.

We rekruteren dus vrijwilligers om te helpen bij de transcriptie van de documenten. De ervaring uit het eerste Wikiscripta-project leert dat veel vrijwilligers erg gepassioneerd en met veel inzet meewerken, eenmaal ze zich wat met het materiaal vertrouwd hebben gemaakt. Bovendien bieden we op termijn ook trainingen, workshops, lezingen en andere activiteiten voor de geïnterresseerde vrijwilligers aan, en houden we hen op de hoogte met een regelmatige nieuwsbrief, waarin bijvoorbeeld ook voorbeeldbrieven of eerste onderzoeksresultaten besproken worden.

Om dit project mogelijk te maken, zoeken we echter nog meer vrijwilligers. Wil jij bij dit project betrokken worden als vrijwilliger? Dat kan! Voorkennis of ervaring met historische documenten zijn niet vereist, maar een oog voor detail en enige interesse in geschiedenis en taal is wel aan te raden. Er worden geen quota of deadlines opgelegd — alle hulp is meer dan welkom!

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden op het interactieve webplatform www.wikiscripta-neerlandica.eu, waar ze ook direct aan de slag kunnen gaan. Hier kan je je bovendien inschrijven voor onze nieuwsbrief. Er is eveneens een tutorial en een document met meer uitleg voorzien ter ondersteuning, en je kunt ook steeds met vragen terecht bij Heleen Willemsen (wikiscriptaneerlandica2@gmail.com), die als student-assistent het project begeleidt.