Gezocht: docenten Nederlands voor experiment met digitale lesbrief over taalvariatie

Voor de onderwijspilot ‘Varianten van het standaard Nederlands buiten Europa’ op middelbare scholen in Nederland, Vlaanderen en Suriname zoeken wij:

Enthousiaste docenten Nederlands die het experiment niet schuwen

Achtergrond

In een tijd van toenemende internationalisering is het belangrijk dat de kennis van en de binding met de eigen moedertaal, het Nederlands, sterk is en behouden blijft. Daarom vinden wij het van belang dat de jeugd in landen waar het Nederlands de eerste of tweede taal is als onderdeel van hun algemene culturele bagage, op een bescheiden, realistische manier wat meekrijgen over het ontstaan en bestaan van varianten van het Nederlands buiten Europa zoals het Surinaams-Nederlands, het Nederlands in het Caribisch gebied en het Afrikaans als nauw verwante taal aan het Nederlands. Binnen de pilot richten we ons op middelbare scholieren van 14-16 jaar en op docenten Nederlands in Nederland, Vlaanderen, Suriname en landen in het Caribisch gebied waar Nederlands één van de officiële talen is.

Wat gaan we doen?

Professionals (taal- en letterkundigen, vakdidactici, communicatie-deskundigen) uit de verschillende landen ontwikkelen een digitale lesbrief met daarin aandacht voor het ontstaan, de maatschappelijke context, de sprekers, uitspraak en taalkundige bijzonderheden van de verschillende taalvarianten. De digitale lesbrief moet informatief zijn maar vooral een enthousiasmerende leerervaring bieden. De lesbrief bestaat uit een standaarddeel (5 lesuren) aangevuld met een extra optie met verrijkingsmateriaal. Dat kan door docenten flexibel worden ingezet afhankelijk van beschikbare tijd, niveau en voorkeuren van de leerlingen.

Sleutelwoorden bij de digitale lesbrief zijn:

  • Inspirerende leservaring
  • Aansluiting bij belevingswereld van leerlingen
  • Aantrekkelijke, eigentijdse vorm en gebruik van nieuw media
  • Interactieve vorm
  • Gebruiksgemak

De pilot

Momenteel wordt de digitale lesbrief ontwikkeld. De pilot op de scholen zal waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2019 draaien (april-juni 2019), maar scholen die dat te vroeg vinden kunnen ook opteren voor de periode september-november 2019. De pilot zal vervolgens worden geëvalueerd met de intentie om de digitale lesbrief daarna aan meer scholen aan te bieden.

De nodige Middelbare Scholen/ docenten Nederlands hebben zich inmiddels aangemeld waaronder scholen in Amsterdam, Nijmegen en verschillende scholen in Vlaanderen.

Ook willen we scholen in Suriname en het Caribisch gebied (o.a. Curaçao en Aruba) aan de pilot verbinden.

De initiatiefnemers

Marc le Clercq (neerlandicus, zelfstandig beleidsadviseur, ex-Nederlandse Taalunie) en Joris Cornelissen (oprichter en voormalig directeur Festival voor het Afrikaans Nederland) hebben de pilot uitgedacht en opgezet. Inmiddels zijn voldoende fondsen (Nederland, Vlaanderen, Zuid-Afrika) beschikbaar.

Belangstelling gewekt? Geïnteresseerde docenten Nederlands kunnen contact opnemen met ons voor vragen of, beter nog, zich aanmelden: