egocentrisch / egoïstisch     

Verwarwoordenboek Vervolg (96)

Door Jan Renkema

In het Verwarwoordenboek worden zo’n 500 woordparen behandeld met vaak onduidelijke verschillen: afgunst-jaloezie, bloot-naakt, geliefd-populair, plaats-plek, enz. Talrijke lezers hebben woordparen aangedragen met het verzoek om ook die te behandelen. Vandaar deze wekelijkse rubriek.

Mocht u ook een ‘verwarpaar’ behandeld willen zien, plaats dan een reactie onder deze rubriek. Kijkt u dan wel even op de website om te zien of de woorden al zijn opgenomen.

egocentrisch / egoïstisch     

Er is betekenisverschil.

egocentrisch               denken dat de wereld om jou draait, ‘naar jezelf toe’

Hij kan zich gewoon niet voorstellen dat jij teleurgesteld bent, hij is nu eenmaal egocentrisch.

egoïstisch                    alleen gericht op eigen belang, ‘vanuit jezelf’

Sinds wanneer is gelukkig proberen te zijn een egoïstische levenshouding?

De overeenkomst tussen beide woorden is: je niet kunnen inleven in een ander, een gebrek aan empathie. Maar een egoïstisch persoon weet heel goed dat de ander ook belangen heeft, terwijl een egocentrisch persoon die belangen vaak niet eens kent. Het verschil wordt goed weergegeven met de voorzetsels ‘naar’ jezelf ‘toe’ en ‘vanuit’ jezelf. Egocentrisch is minder negatief dan egoïstisch, dus als u iemand een beetje egoïstisch vindt, kunt u ook egocentrisch gebruiken.

Naast deze woorden bestaat ook egotistisch. Dit woord heeft een andere kleur. Het betekent dat je altijd je eigen doelen najaagt, en je niets aantrekt van het oordeel van anderen. Positief geformuleerd is het ‘met gevoel voor eigenwaarde’. Maar als die karaktertrek anderen irriteert of de omgang met anderen belemmert, wordt het ‘arrogantie’ of ‘zelfingenomenheid’.