Vrijdag 7 december 2018, Gent: Colloquium 70 jaar Taal en Tongval. ‘Dialectologie zonder dialecten?’

 Op vrijdag 7 december viert het tijdschrift ‘Taal & Tongval – Language Variation in the Low Countries’ z’n 70ste jaargang met een colloquium. Het colloquium vindt plaats in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18 in Gent (B).

Deelname kost 20 Euro. Inschrijven kan via valerie.bouckaert@ugent.be of door overschrijving op het nummer BE40 0682 1390 8063 vóór 30 november.

Programma

9u15-9u45:          ontvangst met koffie

9u45-10u:            Gunther De Vogelaer (Münster) & Chris De Wulf (Zürich): welkomstwoord

10u-10u40:          Dirk Geeraerts (Leuven): Er zit systeem in. Taalvariatie in de taalkundige theorievorming

10u40-11u20:      Frans Hinskens (Meertens Instituut / VU): De toekomst van de dialecten en de dialectologie van de toekomst

11u20-12u00:      Roeland van Hout & Stef Grondelaers (Radboud Universiteit): Dialect zonder ruimte? De nieuwe dimensionaliteit van taalvariatie

12-14u:                lunch

14u-14u40:          Jacques Van Keymeulen (Gent): De digitalisering van de dialectverzamelingen van de UGent

14u40-15u20:      Marjo van Koppen (Meertens Instituut / Utrecht), Kristel Doreleijers (Meertens Instituut) & Jos Swanenberg (Tilburg): De dynamiek van geslachtsmarkering in Noord-Brabantse dialecten en het Nederlands

15u20-15-50:      koffiepauze

15u50-16u30:      Arjen Versloot (UvA): De lege dialectkaart en wat er rest

16u30-17u10:      Antal van den Bosch (Meertens Instituut): Toeval of geen toeval? Variatie in dialectgebruik op Twitter

17u10:                 receptie