Vacature: Neerlandicus met specialisatie taalbeheersing/taalkunde (0,5 fte)

Als universitair docent verzorgt u onderwijs aan bachelor- en masterstudenten op het gebied van de taalbeheersing en taalkunde. U wordt ingezet bij de ontwikkeling en implementatie van het opleidingsprogramma. Daarnaast verricht u zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op uw expertisegebied, uitmondend in (internationale) wetenschappelijke publicaties. Tevens levert u een bijdrage aan de bestuurswerkzaamheden binnen de faculteit.

U bent een afgestudeerd en gepromoveerd neerlandicus. U heeft ervaring in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en uw expertise ligt op het gebied de Nederlandse taalbeheersing/taalkunde. U bent in het bezit van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) of bereid deze binnen korte tijd te behalen. U heeft aantoonbaar belangstelling voor vernieuwing in het wetenschappelijk afstandsonderwijs, in het bijzonder het gebruik van ICT. U heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, bent gemotiveerd, enthousiast en daadkrachtig. U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris voor deze functie wordt, afhankelijk van opleiding en ervaring, vastgesteld overeenkomstig schaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 4.852,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van drie jaar

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen

De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken 655 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma’s met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website (www.ou.nl).

Faculteit Cultuur en Rechtswetenschappen

De faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR) houdt zich bezig met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van cultuurwetenschappen en rechtswetenschappen. In deze twee wetenschapsgebieden biedt zij bachelor- en masteropleidingen aan. De faculteit streeft naar integratie van inhoudelijke en onderwijskundige vernieuwing van het onderwijsaanbod, waarbij een sterk accent wordt gelegd op digitale hulpmiddelen en een elektronische leeromgeving.
Het bachelor- en masteronderwijs van het wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen bevat disciplinaire en interdisciplinaire cursussen uit de disciplines filosofie, (cultuur)geschiedenis, kunstgeschiedenis en letterkunde. In deze onderwezen vakgebieden vindt onderzoek plaats dat is ondergebracht in het programma ’Waarde en waardering van cultuur’.

http://www.ou.nl/web/cultuur-en-rechtswetenschappen/home

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met mw. dr. Lizet Duyvendak, universitair hoofddocent en vakgroepvoorzitter Letterkunde, tel.: 045-5762443, e-mail: lizet.duyvendak@ou.nl of bij dr. Marjolein van Herten, vakdidacticus Nederlands, tel.: 045-5762415, email: marjolein.vanHerten@ou.nl.

Het onderzoeksprogramma ‘Waarde en waardering van cultuur’ kan worden opgevraagd bij het secretariaat van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen: Secretariaat.CenR@ou.nl.

Meer informatie over de Open Universiteit kunt u vinden op onze website: www.ou.nl.