Uitnodiging voor de Najaarsbijeenkomst van het Ida Gerhardtgenootschap

zaterdag 17 november 2018 te Bilthoven

(Bericht Ida Gerhard Genootschap)

Graag nodigen wij u uit voor de Najaarsbijeenkomst 2018 op zaterdagmiddag 17 november aanstaande in de aula van De Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven. Opnieuw kunnen we samenkomen op een locatie die van belang is geweest voor werk en leven van Ida Gerhardt: de dichteres gaf van 1951-1963 klassieke talen aan deze door Kees Boeke opgerichte school. Docenten en leerlingen van De Werkplaats (aldaar medewerkers en werkers geheten) participeren vóór en achter de schermen in onze najaarsbijeenkomst, met name Mannus Goris, classicus, en Marian Kleverkamp, neerlandica. Het belooft een gevarieerde en dynamische bijeenkomst te worden.

De middag begint met een lezing over ritme en metrum in Gerhardts poëzie door Marc van Oostendorp, hoogleraar Nederlands en Academische Communicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en onder meer bekend van het tijdschrift Onze Taal. Hierna is er gelegenheid voor discussie.

Vervolgens houdt de dichter Ingmar Heytze, laureaat van de C.C.S. Crone-prijs, voormalig stadsdichter van Utrecht en oud-‘werker’ van De Werkplaats, een voordracht waarin hij reageert op de poëzie van Ida Gerhardt.

Na de pauze verzorgt Werkplaatsdocent, classicus en schrijver Marijn Backer een korte lezing over de uitgangspunten, toen en nu, van de Kees Boekeschool en over Gerhardts rol in dat geheel. Aansluitend zullen de aanwezigen onder leiding van Neerlandici en hun leerlingen aan de slag gaan met een verrassende verwerkingsopdracht. Tevens presenteren leerlingen hun door Gerhardt geïnspireerde tekstuele, beeldende of filmische creaties.

De afgelopen jaren ontving u tweemaal per jaar onze uitgave Schriftuur. Het bestuur van het Ida Gerhardtgenootschap heeft in samenspraak met de redactie van Schriftuur besloten om met ingang van 2018 eenmaal per jaar Jaarboek Schriftuur uit te brengen. Door eenmaal per jaar een uitgave te publiceren zullen wij beter in staat zijn de kwaliteit en het hoge niveau dat u gewend bent te waarborgen. Jaarboek Schriftuur zal omvangrijker zijn en professioneler worden uitgegeven.

Graag grijpen we deze najaarsbijeenkomst aan om Jaarboek Schriftuur 2018 te presenteren en het eerste exemplaar te overhandigen aan Ad ten Bosch, auteur, erfgenaam en goede vriend van Ida Gerhardt. Ad ten Bosch publiceerde zijn briefwisseling met Gerhardt in het boek Gebroken lied (1999). Donateurs krijgen Jaarboek Schriftuur op de najaarsbijeenkomst overhandigd. Niet-aanwezige donateurs wordt het per post toegezonden.

Het complete programma is als volgt:

13.00-13.30 uur: Inloop; koffie en thee.
13.30-13.45 uur: Woord van welkom door voorzitter Mieke Koenen.
13.45-14.45 uur: Prof. dr. Marc van Oostendorp over metrum en ritme in de poëzie van Gerhardt, met aansluitend discussie.
14.45-15.15 uur: Voordacht door dichter Ingmar Heytze met een reactie op Gerhardts poëzie.
15.15-15.45 uur: Pauze: koffie en thee.
15.45-16.45 uur: Marijn Backer over de uitgangspunten van de Kees Boekeschool, gevolgd door een verwerkingsopdracht onder leiding van docenten Nederlands en leerlingen.
17.00-18.00 uur: Borrel en presentatie van Jaarboek Schriftuur 2018.

U kunt zich aanmelden door het storten van € 12,50 voor donateurs of € 15 voor niet-donateurs op bankrekening NL88 RABO 034 6478 979, ten name van Stichting Ida Gerhardtgenootschap, onder vermelding van: Bijeenkomst 2018. Als u liever op de dag zelf contant betaalt, vragen wij u om uw komst te melden, via e-mail: secretariaat@idagerhardtgenootschap.nl .

Graag vóór 4 november.

Locatie: De Werkplaats: gebouw voor Voortgezet onderwijs. Adres: Kees Boekelaan 12, 3723 BA, Bithoven. Dit gebouw ligt achter de Kees Boeke(sport)hal, die direct aan de parkeerplaats is gelegen.