Tweede enquête voor Vertrokken Nederlands 

Door Nicoline van der Sijs 

Al eerder heb ik in Neerlandistiek gemeld over het project Vertrokken Nederlands, dat als doel heeft te inventariseren wat er gebeurt met de Nederlandse taal en cultuur van geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen en hun nazaten. Het project wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Meertens Instituut en de Taalunie. Eind juli is de eerste enquête uitgestuurd. Hierin werden vragen gesteld over het taalgebruik, die inmiddels door ongeveer 4500 informanten helemaal of gedeeltelijk is ingevuld. De enquête is inmiddels beschikbaar in het Nederlands, Engels en Portugees.

Zojuist is er een tweede enquête opengesteld. Deze enquête gaat over de Nederlandse cultuur in den vreemde en over behoeftes aan ondersteuning. De enquête staat hier.

Opnieuw doe ik graag een beroep op de lezers van Neerlandistiek. Het zou erg fijn zijn als u beide  enquêtes massaal wilt delen en doorsturen aan geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen. En als u zelf bent geëmigreerd: vul dan eerst de enquête even in voordat u hem verder verbreidt in uw netwerk!

De antwoorden op de enquêtes kunnen helpen om inzicht te krijgen in taal- en cultuurverandering, maar ook om te achterhalen welke behoeftes er bestaan onder geëmigreerden op het gebied van talige ondersteuning vanuit de Lage Landen.

Meer informatie over het project is te vinden in dit persbericht. Suggesties en opmerkingen kunnen worden gestuurd aan de projectleider: Nicoline van der Sijs, post@nicolinevdsijs.nl