Nieuwe proef en twee nieuwe leesclubs online op www.litlab.nl

Vanaf het najaar van 2018 verschijnt maandelijks nieuw lesmateriaal online in LitLab, een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school. Dat materiaal ontwikkelt de redactie van LitLab in samenwerking met docenten, studenten en docenten-in-opleiding.

Nieuwe proef online: ‘Vrouwelijk schrijverschap’

Een nieuwe proef inclusief antwoordmodel is nu klaar voor gebruik: ‘Vrouwelijk schrijverschap’. In deze proef maken leerlingen kennis met ideeën ván en óver schrijvende vrouwen uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis, van Anna Bijns en Johanna Coomans tot Niña Weijers en Heleen van Royen. Ze leren onderzoeken en beschrijven hoe deze auteurs in verleden en heden omgaan met mannelijke normen in de literatuur. De opgedane  kennis passen ze toe in een afsluitend debat over de zin en onzin van aparte literaire prijzen voor vrouwelijke auteurs.

Nieuwe leesclubs online: Het gym en De belofte van Pisa

Deze maand gaan twee nieuwe leesclubs online rond twee zeer vergelijkbare thema’s: ‘Tussen culturen’ (Het gym van Karin Amatmoekrim) en ‘Gescheiden werelden?’ (De belofte van Pisa van Mano Bouzamour). Beide romans vertellen prachtige en herkenbare verhalen over opgroeien, vriendschap en identiteit. Daarnaast lenen ze zich uitstekend voor een verdiepende discussie in de klas over segregatie, culturele verschillen en maatschappelijke kansen in het multiculturele Nederland van vandaag.

Wilt u, als onderzoeker, docent of docent-in-opleiding, ook lesmateriaal ontwikkelen voor LitLab of wilt u op de hoogte blijven van nieuw materiaal? Neem dan contact op met de redactie via info@litlab.nl. U kunt zich via dit adres ook abonneren op de nieuwsbrief.