Nieuw lesmateriaal online op www.litlab.nl

Vanaf het najaar van 2018 zal maandelijks nieuw lesmateriaal online verschijnen in LitLab, een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school. Dat materiaal ontwikkelt de redactie van LitLab in samenwerking met docenten, studenten en docenten-in-opleiding.

Nieuwe proef online: ‘Gekleurde taal’

Een nieuwe proef inclusief antwoordmodel is nu klaar voor gebruik: ‘Gekleurde taal’. In deze proef maken leerlingen kennis met verschillende soorten taalvaraties. De belangrijkste onderzoeksvraag is: op welke manier worden taalvariaties ingezet in de literatuur om personages een bepaalde identiteit aan te meten?

Deze proef komt mede voort uit het NWO-onderzoeksproject Language Dynamics in the Dutch Golden Age van de Universiteit Utrecht.

Nieuwe leesclubs online: Dagen van gras en Schuld

Deze maand gingen twee nieuwe leesclubs online, rond de thema’s ‘Waarheid’ (Dagen van gras van Philip Huff) en ‘Goed & kwaad’ (Schuld van Walter van den Berg). Daarbij zijn twee werkboeken gepubliceerd die vanuit de LitLab-didactiek speciaal ontwikkeld werden voor verwerking van deze romans in vmbo 4. De werkboeken inclusief een begeleidende handleiding zijn te vinden in de digitale docentenhandleiding.

Wilt u, als onderzoeker, docent of docent-in-opleiding, ook lesmateriaal ontwikkelen voor LitLab of wilt u op de hoogte blijven van nieuw materiaal? Neem dan contact op met de redactie via info@litlab.nl. U kunt zich via dit adres ook abonneren op de nieuwsbrief.