Fokke & Sukke hertalen de Max Havelaar

"Alle doekoe gaat naar de fokking bazen van Lebak"

(Door Reid, Geleijnse en Van Tol)