De nieuwe Parelduiker: teruggevonden prozadebuut Slauerhoff

De nieuwe Parelduiker is er en komt met een primeur:

Prozadebuut Slauerhoff teruggevonden
Kan er nog iets nieuws verschijnen van Slauerhoff, die precies 120 jaar geleden in Leeuwarden geboren werd? De nieuwe editie van de Verzamelde gedichten bewijst het: ruim 80 niet eerder in het verzameld werk opgenomen gedichten en 13 überhaupt voor het eerst gepubliceerde verzen. En een bibliothecaris deed een gelukkige greep in de kelders van een Rotterdamse bibliotheek. Wie wat bewaart heeft wat. Het was bekend dat Slauerhoff in zijn studententijd een spotnovelle had gepubliceerd over het gezin waar hij op kamers woonde. De publicatie kwam echter nooit boven water maar is nu te lezen in De Parelduiker: een satirisch verhaal waarin hij zeer getrouw zijn oom en tante te kijk zet.

Verder in dit nummer o.a.:

Literair Leeuwarden (dl. 3 en slot)

Voor sommigen leek Leeuwarden een provinciale grijze muis, waar men cultuur het liefst in het frituurvet gooit. Maar dat berust op een misverstand. De uitverkiezing tot Culturele Hoofdstad van Europa bracht alles ook nog eens in een stroomversnelling. Lokale kunstenaars hoeven niet

langer naar Groningen of Amsterdam te verhuizen ‘om het te maken’. Deze culturele klimaatverandering schemert ook door in het werk van de schrijvers die tegenwoordig in en om de Friese hoofdstad actief zijn. Misschien is er tussen de regels door zelfs een verklaring te vinden voor de huidige bloei.

De Parelduiker 2018/4 is net verschenen.
isbn 978 90 5937 519 2 (ook via het cb bestelbaar). 80 blz. € 12,50.
Abonnement (5 nummers) € 49,90. Digitaal abonnement (pdf) € 34,90, losse nummers digitaal € 7,50.

De Parelduiker is een uitgave van de Stichting Het Oog in ’t Zeil i.s.m. Uitgeverij Bas Lubberhuizen en wordt financieel ondersteund door het Nederlands Letterenfonds en de Stichting Vrienden van De Parelduiker. Redactie Hein Aalders (eindredactie), Marco Daane, Marco Entrop, Marsha Keja, Menno Voskuil en Thijs Wierema. Zie ook: www.parelduiker.nl