9 november 2018, Zeist: studiemiddag ‘De schaduw van de slavernij’

Dit jaar zal de Stichting Réveil-Archief op vrijdag 9 november 2018 bijeenkomen in Zeist, waar we welkom zijn bij de Evangelische Broedergemeente, die het 250-jarig bestaan van haar kerkgebouw viert. Het thema van de studiemiddag luidt:

De schaduw van de slavernij
Het Réveil en de strijd tegen oude en nieuwe slavernij

In 1865 werd in de Nederlandse kolonie Suriname de slavernij afgeschaft. De gevolgen daarvan hielden echter allerminst op en blijven tot op de dag van vandaag nazaten van slaven volop bezighouden. Binnen de kring van het Réveil woedden ook veel debatten over de slavernij en enkele van de meest uitgesproken tegenstanders kwamen uit deze kring voort. Toch bekommerde het Réveil zich niet alleen om grove misstanden in de koloniën: ook praktijken als prostitutie in het eigen land werden onbeschroomd als slavernij aangewezen.

Op de studiemiddag zal worden stilgestaan bij de historische betekenis en de maat­schappelijke relevantie van de strijd van en in het Réveil tegen de slavernij. Het programma is als volgt:

12.30      Ontvangst in de Grote Zaal van de EBG

13.00      Opening door Fred van Lieburg (voorzitter Stichting Réveil Archief)

13.15      Lezing door Susan Legêne (hoogleraar politieke geschiedenis Vrije Universiteit): ‘Vrij… Transnationale (denk)beelden van natievorming en burgerschap’

13.45      Lezing door Sarah Adams (onderzoeker Universiteit Gent): ‘Slavernij op scène: Abolitio­nisten en hun agenda’s’

14.15      Bijdrage over moderne slavernij door Emanuel da Costa (sociaal-ethisch auditor)

14.30      Actualisering door Gert-Jan Segers (lid Tweede Kamer namens ChristenUnie)

15.00      Discussie

15.45      Pauze

16.00      Rondleiding EBG (Grote en Kleine Zaal, Museum Herrnhutterhuis)

17.00      Borrel

De locatie, die onderdeel vormt van het complex van gebouwen rond Slot Zeist, is nauw verbonden met de hier besproken geschiedenis: de Grote Kerkzaal van de Evangelische Broeder­gemeente in Zeist. Tussen de Herrnhutters, de Evangelische Broeder­gemeente in Nederland, Suriname en het Réveil bestonden tal van banden. Ook de Herrnhutters speelden een voorname rol in de strijd tegen de slavernij.

Het adres is Zusterplein 20, 3703 CB Zeist. Wanneer u met de auto komt, dan is er de keuze uit twee parkeerplaatsen: van Slot Zeist (adres: Brouwerij 9; gratis doch druk) of van Hotel Theater Figi (Het Rond 2; betaald).  Beide ongeveer 5 min. lopen. Op nog kortere loopafstand is bushalte Het Rond/Lageweg, met o.a. verbindingen van/naar NS Station Driebergen-Zeist.

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@reveilarchief.nl, of anders een briefje naar ons postadres. Tevens kunt u daarbij aangeven of wilt deelnemen aan het traditionele Réveildiner. S.v.p. ook daarbij vermelden over eventuele voedselallergie.

Voor donateurs van de Stichting Réveil-Archief is deelname aan de studiedag kosteloos. Niet-donateurs kunnen de bijdrage van 15 euro ter plaatse voldoen.

Wanneer u wilt deelnemen aan het Réveildiner, in restaurant Hermitage (Het Rond 7), dan verzoeken wij een bedrag van € 30 over te maken op ING rekening NL18 INGB 0000 5334 87 ten name van Stichting het Réveil-Archief te Lisserbroek, o.v.v. ‘Réveildiner’. Drank is op de avond voor eigen rekening.