16 november 2018, Den Haag: Vrouwengeschiedenis als bron van inspiratie

In samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde organiseert de Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd een symposium waarvoor wij u van harte uitnodigen. Het thema van deze dag is:

Vrouwengeschiedenis als bron van inspiratie
Vrijdag 16 november 2018, 10.30 – 17.00 uur

Aula van de Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem Alexanderhof 5, 2595 BE, Den Haag.

PROGRAMMA:

10.30 – 11.00 uur  Inloop met koffie en thee

11.00 – 11.10 uur  Netty van Megen, welkomstwoord

11.10 – 11.40 uur  Ineke Huysman: ‘De Stille Kracht’. Vrouwelijke macht in de 17de-eeuwse Republiek  der Vereenigde Nederlanden.

11.40 – 12.10 uur  Marieke van Delft: Maria Sibylla Merian, kunstenares en natuuronderzoekster.

12.10 – 12.40 uur  Suzan van Dijk: “Over ’t geheel genomen zyn alle haare characters wel wat sterk”; de 18de-eeuwse pers over romanschrijfsters uit die tijd.

12.40 – 13.10 uur  Lunch

13.10 – 13.40 uur  Lieke van Deinsen: “’k Zeg basta met dat portretteeren”. Elizabeth Wolff en de  (on)mogelijkheid van het vrouwelijk auteursportret.

13.40 – 14.10 uur  Jeroen Vandommele: “Daarom houdt God niet op om ons te slaan”. De Nederlandse Opstand door de ogen van een Bossche non.

14.10 – 14.40 uur  Agnes Sneller: Personages op de planken: Scènes uit de  toneelliteratuur van Vondel. `Dus wederstreef niet meer uw trouwe gemaelin.’

14.40 – 15.10 uur  Olga van Marion, Tim Vergeer, Aafke Schoenmaker, Martijn Rietveld en Annebeth  Simons: Adriana van Rijndorp, Driftige minnaars en karaktermoord.

15.10 – 15.40 uur  Nina Geerdink:, Gepubliceerd en getrouwd: uitzonderingen op het typisch Nederlandse fenomeen van de ongehuwde schrijfster in de 17de-eeuw.

15.40 – 16.00 uur  Katlijne Van der Stighelen, uitleiding: ‘De geschiedwetenschap heeft tijdenlang  amper een goed woord voor haar over gehad. De sprong voorwaarts sinds 1990.’

16.00 – 17.00 uur  Afsluiting en borrel

Inschrijving – graag vóór 8 november – is mogelijk door een e-mail te sturen aan ajm.vanmegen@planet.nl onder gelijktijdige overmaking van een bijdrage voor de lunch: € 10,- voor studenten, Vrienden van de KB en leden van de SVVT. Voor anderen geldt een bedrag van  € 15,-. U kunt het bedrag overmaken op rekening NL 22 TRIO 0198 533 713 t.n.v.  A.J.M. van Megen,  onder vermelding van: symposium SVVT.