12 oktober 2018, Amsterdam: Een avond rond Slauerhoff

Presentatie Verzamelde gedichten

Uitvoering van Slauerhoffs eenakter Escale
M.m.v. Vic van de Reijt, Hein Aalders en Menno Voskuil, John de Jong, TGBlauwdruk e.a.Aanvang: 20:00 uur. De Nieuwe KHL, Oostelijke Handelskade 44a.

Als rechtgeaarde Slauerhoff-fan mag u dit hartstochtelijk rendez-vous niet missen. Bekende, minder bekende en volstrekt onbekende verzen van Slauerhoff zullen vanavond te horen zijn, gesproken en gezongen.

Oud-Slauerhoff-uitgever Vic van de Reijt krijgt het eerste exemplaar overhandigd en spreekt over de taak van een uitgever van Slauerhoffs werk.

Samenstellers Menno Voskuil en Hein Aalders vertellen over het hoe en waarom van deze nieuwe editie Verzamelde gedichten.

Na de pauze voert TGBlauwdruk Slauerhoffs nooit eerder opgevoerde eenakter Escale op.

M.m.v. Vic van de Reijt, Hein Aalders en Menno Voskuil (bezorgers), John de Jong (inleiding en voordracht), Maaike Everts (cello en zang), Anne Marie Westerveen (voordrachten), Theo Tensen (bas), Maxim van Wijk (cajon), en theatergezelschap TGBlauwdruk