1 november 2018, Amsterdam: Trauma als verhaal. Een avond over het oeuvre van Arnon Grunberg

De roman als redding: dat was de inzet van de jonge Arnon Grunberg toen hij begon met schrijven. Maar waarvan moest hij gered worden? En kan dat eigenlijk wel: jezelf of een ander redden met literatuur? Dit zijn de vragen in Afgrond zonder vangnet. Liefde en geweld in de romans van Arnon Grunberg, het langverwachte boek over het oeuvre van Arnon Grunberg geschreven door literatuurwetenschapper Yra van Dijk. Via het werk van Grunberg blijkt wat literatuur vermag in het licht van een geschiedenis die zich niet laat vertellen.

Op 1 november grijpen SLAA en Nijgh & Van Ditmar de verschijning van het boek aan om een van de belangrijkste thema’s uit het boek nader te belichten: trauma als verhaal. Dit doen we met o.a. Yra van Dijk, Arnon Grunberg en filosoof Marc De Kesel.

Moderatie is in de handen van Shula Tas.

Yra van Dijk is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde in Mondiaal Perspectief aan de Universiteit Leiden. Bij haar onderzoek en onderwijs ligt de nadruk op wat er tussen de regels staat. Letterlijk, zoals in de witregels van een (digitaal) gedicht. Of figuurlijk, zoals in literatuur over de Holocaust. Hoe de horror van de kampen doorleeft in het schrijven van de volgende generatie is het onderwerp van Afgrond zonder vangnet (Nijgh en Van Ditmar, 2018), een monografie over de romans van Arnon Grunberg die verschijnt op 1 november.

Arnon Grunberg is een van de belangrijkste schrijvers van Nederland. Zijn werk wordt vertaald in vele landen en is meermaals bekroond. Naast romancier is hij columnist, essayist en journalist. Hij schrijft regelmatig voor nationale en internationale kranten en tijdschriften zoals De Volkskrant, Vrij Nederland en de The New York Times.

Filosoof Marc De Kesel doet onderzoek naar religie- en mystiektheorie, holocaustreceptie en kunst- en cultuurkritiek. Als wetenschappelijk secretaris van het Titus Brandsma Instituut (TBI) in Nijmegen houdt hij zich bezig met de lange traditie van de christelijke mystiek. De Kesel publiceerde onder andere Auschwitz mon amour: Over Shoah, fictie en liefde (Amsterdam: Boom 2012) en Žižek (Amsterdam: Boom, 2012). In 2017 verscheen zijn boek Zelfloos, de mystieke afgrond van het moderne ik. Een boek voor zinzoekers die zich willen bevrijden uit conceptuele kaders en starre dogma’s.

Shula Tas is programmamaker, redacteur, moderator en adviseur. Als coördinator van de BKB Academie brengt ze slimme, creatieve en ambitieuze jongeren met verschillende politieke kleuren in aanraking met elkaar en met vakexperts. Daarnaast maakt, presenteert en modereert ze programma’s voor onder andere Paradiso, Stichting Argan en de Rode Hoed. Shula heeft een scherpe, nieuwsgierige geest en verliest zich net zo makkelijk in schrandere observaties als in (meer en minder succesvolle) woordgrapjes.

Locatie: Tuinzaal, Tolhuistuin, Amsterdam
Aanvang: 20.00
Kaarten: bij SLAA