Lancering praktijkgids ‘Extra kansen voor laaggeletterde nieuwkomers’ (UAntwerpen)

Van maart tot juni 2018 liep aan de Universiteit Antwerpen het onderzoeksproject ‘Extra kansen voor laaggeletterde anderstalige jongeren’. Doel van dit project was om op basis van een literatuurstudie een praktijkgids te ontwikkelen voor leerkrachten. 
Uit een analyse van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen bleek immers dat deze leerkrachten een dringende behoefte aan de nodige professionalisering hebben, in het bijzonder rond het onderwijs aan laaggeletterde adolescenten.

 
De praktijkgids is intussen klaar. Op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten formuleert de gids aanbevelingen voor het leesonderwijs aan laaggeletterde jongeren in de Okan-/ISK-klas. Wat werkt in het (lees)onderwijs aan deze doelgroep? En hoe vertaal je dat naar de klaspraktijk?
De aanbevelingen worden geïllustreerd door concrete werkvormen en herkenbare getuigenissen uit de klas.
 
Je kan hier de gids downloaden.
In een latere fase vullen we de website nog aan met praktijkvoorbeelden en filmpjes.