Het archief van Over taal staat online

Enkele weken geleden werd het digitale archief van het tijdschrift Over taal online gezet. Het gaat hierbij over alle integrale nummers en een aantal losse artikels uit de periode 2004-2017. Het register voor de periode 1997-2017 zal over enkele maanden worden toegevoegd.

Over taal?

Het Vlaamse populairwetenschappelijke tijdschrift Over taal heeft 56 jaar lang bestaan, waarvan 20 jaar onder deze titel, tot uitgeverij INNI in 2017 meldde dat ze ermee ophield. Reden: het tijdschrift paste niet meer binnen het portfolio van de uitgeverij, dat intussen steeds meer juridische en minder taalkundige uitgaves telde. In december 2017 is dan het laatste nummer verschenen.

Een korte geschiedenis

Toen het eerste nummer in 1962 verscheen, heette het tijdschrift nog Taalbeheersing in de administratie. De titel zegt alles: de nadruk lag op taalbeheersing, taaladvies en administratief taalgebruik. In 1985 werd de inhoud van het tijdschrift verbreed en heette het Taalbeheersing in de praktijk. De laatste verbreding vond plaats in 1998. Sindsdien richt het tijdschrift zich niet meer exclusief op taalbeheersing – hoewel dat nog steeds een belangrijk thema is – maar zijn ook artikels uit andere hoeken van de taalwetenschap welkom. Sinds dat jaar is de titel dan ook Over taal. Tijdschrift over taal, tekst en communicatie.

Indeling

Over taal bevat een aantal vaste rubrieken: een of twee interviews met taalmensen, een bijdrage over taal in de ruimere zin van het woord (Taalwerk), een of twee praktische taal-, tekst- of communicatiedossiers (Dossier), een rubriek over taalzorg (Broodje Taal), een over idiomatische uitdrukkingen (Idioom & Co) en een met grappige taalfoutjes (Errata?), een opiniestuk (Taalkronkels), een column en enkele recensies (Te boek). Alle teksten uit de periode vanaf 2004 zijn nu vrij toegankelijk via de website overtaal.be.

Toekomst?

In 2018 is het tijdschrift niet meer verschenen, maar dat betekent niet dat de redactie heeft stilgezeten. Zo werd er een nieuwe website gebouwd waarop alle stukken uit het laatste nummer te vinden zijn en de opnames van de lezingen op de studieavond voor leerkrachten Nederlands bij de Vakgroep Vertalers, Tolken en Communicatie van de UGent in april. Daarnaast is de redactie blijven praten met diverse uitgeverijen. Op dit moment liggen er nog enkele mogelijkheden op tafel die het tijdschrift een nieuwe toekomst kunnen geven. Weldra meer daarover.

In afwachting daarvan kunt u vanaf nu weer bladeren door de oude nummers, via het zoekvak nagaan wie wanneer waarover geschreven heeft en gebruikmaken van artikels over de standaardtaal in Vlaanderen, taalvariatie in lesmethodes, schrijfvaardigheid bij studenten, de mentale processen achter d/t-fouten en nog veel meer.