Gedicht: Gerard Diels • Het oude huis verging

Het oude huis verging; de muren
verschrompelden tot puin en doken
ál dieper samen naar de aarde.
Versleten dagen riepen de uren
moeizaam door vensters, waar gebroken
luchtspiegeling ten hemel staarde.

Over de scherven joeg de storm
het zaad van woeker. Parasieten
doorwoelden ’t gruis van dor gesteente,
en ring na ring bekroop de worm,
wat giftge zwammen overlieten
aan ziek gewricht en murw gebeente.

Gerard Diels (1897-1956)

———————————–