Nog enkele plaatsen vrij in docentontwikkelteams

 Door Erwin Mantingh
namens de Meesterschapsteams Nederlands

Op de namiddag van 19 september a.s vindt in Utrecht de (door)start plaats van een aantal docentontwikkelteams, die ditmaal een looptijd van een half of heel jaar zullen hebben. In drie teams is er voor het schooljaar 2018-2019 nog plaats voor een aantal enthousiaste docenten die onder het motto van de Meesterschapsteams Nederlands, ‘meer inhoud, meer plezier en betere resultaten’, met vakwetenschappers en vakdidactici inspirerend onderwijs willen ontwerpen.

Van september 2018 tot januari 2019 zijn er twee kortlopende DOT’s (vijf bijeenkomsten; kosten €250):

  • Aansluitend bij een van de concept-Grote-Opdrachten van Curriculum.nu (Taalkeuzes zijn afhankelijk van doel, publiek en context), en aan de hand van de onderzoeksprojecten van Marten van der Meulen en Astrid Wijnands wordt materiaal ontwikkeld rond het gebruik van taaladviesbronnen. Van der Meulen onderzoekt de invloed van taaladviezen op het werkelijke taalgebruik, en de opvattingen over taal die daaruit blijken, en Wijnands werkt aan de didactisering van het gebruik van taaladviezen met het oog op de attitudeontwikkeling ten opzichte van taalgebruik en taalnorm. (Nijmegen, o.l.v. Marten van der Meulen, Astrid Wijnands, Peter-Arno Coppen en Nicoline van der Sijs)

  • Naar een web van 20e-eeuwse literatuur: voortzetting van de DOT over literatuurgeschiedenis van de 20e eeuw. We ontwerpen lessenreeksen rondom literaire werken waarin een synchrone en diachrone benadering van literatuurgeschiedenis wordt gecombineerd. De werken zijn met elkaar verbonden in een literair web dat met de lessenreeksen in digitale vorm beschikbaar zal komen. (Utrecht, o.l.v. Sander Bax & Erwin Mantingh)

Van september 2018 tot juni 2019 loopt de DOT (acht bijeenkomsten, kosten €450):

  • Werken aan effectief spreekvaardigheidsonderwijs en feedback met Pitch2Peer. Deze DOT bouwt voort op inzichten van de DOT die dit schooljaar bewuste geletterdheid én wetenschappelijke inzichten (uit het vak, de vakdidactiek en de psychologie) heeft vertaald naar een nieuw onderwijsdesign voor de vo-spreekvaardigheidspraktijk. In de nieuwe DOT wordt daarbij nog de digitale onderwijstool Pitch2Peer geïntroduceerd en nader onderzocht. (Leiden, o.l.v. Anneke Wurth)

Aanmeldingstermijn verlengd tot 9 september a.s.

Heeft u belangstelling voor een van deze onderwerpen en wilt u mee denken, ontwikkelen en werken aan nieuw lesmateriaal? Hier vindt u een koppeling naar de site van de Meesterschapsteams Nederlands: daar staan nadere inlichtingen over opzet en inhoud van de verschillende DOT’s en de wijze van aanmelding.