Gedicht: Tony de Ridder • Twee menschen door den nevel

Twee menschen door den nevel

Ik zag twee menschen door den nevel schrijden,
Zij gingen, arme’ en handen dicht ineen,
Ik zag, dat wat hen werkelijk hield gescheiden,
Hen schijnbaar innig te vereenen scheen.

Die menschen waren als twee boomen, eenzaam
Die winter-witte mist heel stil omgeeft. –
Dit hebben ziele’ en ijle boom gemeenzaam,
Dat eendre grijze nevel hen omzweeft.

Tony de Ridder (1886-1971)
uit: Witte wegen (1922)

———————————–